Ελληνικά

Επικοινωνία

  • Για ζητήματα που αφορούν σε Πιστοποιημένους Μεταφραστές ή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Υπουργείο Εξωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση metafrastiki.yp@mfa.gr
  • Για θέματα μεταφράσεων μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Πιστοποιημένο Μεταφραστή της επιλογής σας.